O firmě

Kominictví Josef Körösi bylo založeno v roce 1991 se sídlem Vrchy 9. V roce 2005 jsme zřídili provozovnu ve Fulneku na Pivovarské ulici 242. Naše kominická firma je členem Společenstva kominíků ČR a výhradní partner společnosti SCHIEDEL pro obnovu komínů.

Naše firma se zabývá komplexním řešením spalinových cest, od vypracování projektové dokumentace, dodávku a montáž komínů a kouřovodů až po závěrečnou revizní zprávu. Kromě toho zajišťujeme v rámci své kominické činnosti i periodické prohlídky spalinových cest a autorizované měření malých zdrojů znečišťování ovzduší podle zákona č. 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší. Dále provádíme stavby teplovzdušných a teplovodních krbů a komínových celků. 

Provádíme:

 • čištění komínů a kouřovodů,
 • vložkování komínů,
 • frézování komínů,
 • stavby a rekonstrukce jednovrstvých komínů,
 • stavby vícevrstvých fasádních komínů,
 • montáž kouřovodů,
 • dodávku a montáž krbů a krbových vložek,
 • komínové lávky, komínové hlavy,
 • revize komínů a kouřovodů,
 • autorizované měření emisí,
 • posouzení a kontroly spalinových cest – připojení spotřebiče, kolaudace,
 • klempířské práce

Zajistíme:

 • navržení druhu vložky dle Vašich podmínek,
 • její instalaci
 • projektovou dokumentaci