Přestavby, opravy

Přestavby nadstřešní částí komínů, opravy komínových hlav

Firma Körösi Josef – Kominictví z Fulneku zajišťuje přestavby a zdění nadstřešní části ​komínů a opravy komínových hlav.

Porušena nadstřešní část zdiva komínu.
Porušena nadstřešní část zdiva komínu.
Nadstřešní část u komínů je nejvíce namáhána povětrnostními vlivy. Vzhledem k ochlazování komínového zdiva v nadstřešní části, dochází ke kondenzaci vodní páry ve spalinách. Komíny musí odolávat nejen povětrnostním vlivům a kondenzátům, ale i účinkům spalin, které vznikají při hoření. Spaliny agresivně narušují vedle samostatného komínového zdiva i omítku komínového tělesa. Dochází k rozpadu cihel, vypadávání malty, nastává porušení funkce a stability komínu a především ohrožení bezpečnosti. Popsané procesy vedou k narušení a rozpadu nadstřešní části komínu.

Přestavby komínu na místě

Poškozenou nadstřešní část komínu je nutné odbourat a nově vyzdít z kvalitních cihel. Právě kvalita použitých lícových cihel společně se zdící maltou určuje z velké části životnost nového komínu.

Přestavby komínu s použitím jeřábu

Tam, kde se nachází více komínových těles, nebo je komínové těleso nepřístupné, nabízí se možnost přestavby nadstřešní části pomocí autojeřábu. Po přesném zaměření jsou komínová tělesa v předstihu vyzděna v areálu naší kominické firmy. Při vlastní realizaci je pomocí jeřábu odbourána stávající nadstřešní část. Po úpravě dosedací plochy a nanesení zdící malty je pomocí jeřábu nasazena nadstřešní část komínu, která byla předem zhotovena.

Výměna komínových hlav

Pokud je poškozena pouze betonová hlava a komínové zdivo v nadstřešní části je dobré, stačí pouze vyrobit novou betononovou hlavu, kterou naše kominická firma vyrábí z luxovaného hliníku dle barvy střešní krytiny, která se zalívá betonovým potěrem.