Projekty komínů a schvalování stavby komínů

Kominictví Josef Körösi z Fulneku nabízí zajištění projektové dokumentace

stavby komínů a všechny činnosti spojené se stavbou, rekonstrukcí, případně údržbou komínů.

V této oblasti nabízíme tyto služby: 

  • poradenskou činnost k problematice komínů, kouřovodů a připojování spotřebičů paliv na základě nejnovějších zkušeností a dostupných technologií,
  • provádění průzkumů stávajících komínů, jako vstupních podkladů pro vypracování optimálního návrhu využití těchto komínů pro odvod spalin navržených spotřebičů paliv,
  • návrhy spalinových cest dle platných ČSN a předpisů, výpočty velikostí průduchů kouřovodů a komínů s následným vypracováním projektové dokumentace dle požadavků objednatele příp. dle požadavku příslušných stavebních nebo jiných úřadů,
  • výrobu, dodávku a montáž jednovrstvého kovového komínového systému pro rekonstrukci komínů vložkováním,
  • výrobu, dodávku a montáž vícevrstvého kovového komínového systému s hliníkovým komínovým pláštěm pro zhotovení komínových těles vedených po fasádě budovy příp. vnitřním prostorem budovy nebo jako komínů volně stojících,
  • výrobu, dodávku a montáž vícevrstvého kovového komínového systému s komínovým pláštěm z nekorodující oceli pro zhotovení komínových těles vedených po fasádě budovy příp. vnitřním prostorem budovy nebo jako komínů volně stojících,
  • dodávka a montáž kouřovodů pro napojení spotřebičů na komínová tělesa, komínové vložky příp. na stávající komín,
  • rekonstrukce zděných nebo betonových továrních komínů komínovými vložkami z nekorodující oceli s výztužnými obručemi, nebo s tvarovou výztuhou. Rekonstrukce se provádí horolezeckou technikou s využitím zdvihacích mechanismů,
  • jako člen partnerského systému „SCHIEDEL – OBNOVA KOMÍNŮ“ zajišťuje naše kominická firma dodávku a montáž vybraných sanačních systémů firmy SCHIEDEL spol. s r.o. Jedná se o keramické sanační systémy KERANOVA a UNISAN, sanační plastový systém z PVDF ProGasFlex, který je odolný proti vlhkosti, třívrstvý nerezový komínový systém SCHIEDEL RS 3000, jednoplášťový univerzální nerezový systém SCHIEDEL RS 2000, odolný vůči vlhkosti s tloušťkou stěny 0,6 mm, jednoplášťový univerzální systém SCHIEDEL RS 1000, odolný vůči vlhkosti s tloušťkou stěny 1 mm, jednoplášťový ohebný nerezový systém SCHIEDEL G Flex, odolný proti vlhkosti a jednoplášťový nerezový systém SCHIEDEL DrehFix se závity, odolný proti vlhkosti,
  • vypracování revizní zprávy k provedené spalinové cestě, ale i následné dlouhodobé periodické kontroly a revize spalinových cest dle vyhl. č. 91/2010 Sb. – O podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv.