Kvalita a odbornost

Kominictví Körösi z Fulneku je držitelem živnostenského listu v oboru kominictví a vlastníme osvědčení „Revizní technik komínů“ a „Autorizaci k měření účinnosti malého spalovacího zdroje a vypouštěných látek“.

Také úzce spolupracujeme s firmou Schiedel, a.s., o čemž svědčí certifikát o absolvování jejich semináře v oblasti montáže nerezových komínových systému a materiálů pro obnovu komínu.

Odborní pracovníci naší firmy se zúčastňují pravidelných školení u dodavatelských firem, takže jsou stále informování o nejnovějších moderních trendech v této oblasti a své poznatky uplatňují v praxi. Kvalita naší práce je zajištěna dlouhodobými zkušenostmi a odborností se stavbami komínů a komínových systémů.