Frézování komínů

Kominická firma Josef Körösi z Fulneku provádí frézování komínů. Frézování komínu se s úspěchem používá tam, kde je potřeba stávající komínový průduch zvětšit na větší průměr:

 • protože to vyžaduje připojovaný spotřebič – například krb, kotel na dřevoplyn, plynový kotel většího výkonu,
 • protože se projevuje netěsnost komínového zdiva a je potřeba komín vyvložkovat vložkou alespoň původního průměru,
 • protože komín má nízkou účinnou výšku (od spotřebiče po ústí komínu),
 • protože chci použít komínový průduch pro výkonnou ventilaci provozovny,
 • protože komín je zadehtovaný a vzhledem k technickému stavu jej nelze vypálit,
 • protože mám jiný problém, který frézování vyřeší.

Frézování komínů je rychlejší a levnější.

Frézování komínů je rychlejší a levnější operace, než zbourání stávajícího komínového tělesa a postavení nového. Navíc, při použití vhodných materiálů pro vložkování získá zákazník stejnou záruku, jako u nového komínu (až 30let).

Frézování jednoho průduchu včetně vyvložkování, trvá ve většině případů 1 den a prakticky neomezuje provoz objektu.

Cena kompletní úpravy včetně vložkování dosahuje 25 – 40% nákladů na zbourání stávajícího a postavení nového komínového tělesa a nevyžaduje složitou administrativu, jako je stavební řízení.

Princip frézování – viz obrázek ->

Hydraulické čerpadlo roztáčí rotor frézy v komínovém průduchu do vysokých otáček. Na obvodu rotoru jsou upevněny řetízky z vysoce tvrzené oceli. Tyto řetízky odstředivou silou narážejí do komínového zdiva a drtí je postupně na jemný prach. Délkou řetízků se nastavuje výsledný průměr komínového průduchu. Tato metoda je velmi šetrná a je s úspěchem používána i na dožilém komínovém zdivu bez nebezpečí posunu jednotlivých cihel a podobně.

Frézovat lze všechny průřezy – kruh, čtverec i obdélník

Frézovat lze všechny běžně používané materiály kromě kovových (plechových) vložek, vložek z glazované keramiky a železobetonu (železobetonový věnec frézovat lze, je však nutno montážním otvorem po odfrézování betonu vyřezat armatury.

Frézovat lze komíny rovné i uhýbané

Odfrézovat lze u vestavěných a přistavěných komínových těles až 1/3 síly komínového zdiva. Tedy např. u běžného komínového průduchu o průměru 15cm a síle komínového zdiva 15cm, lze odebrat až 5 cm komínového zdiva a tím zvětšit průměr na 25cm, což postačí na vyvložkování komínovou vložkou o průměru až 230mm. Bude-li komínový průduch použit k odtahu spalin, je nutno frézovaný komínový průduch vždy vyvložkovat.

Kominictví Körösi, jako výhradní partner firmy SCHIEDEL, je připraveno dodat ty nejvhodnější komínové systémy pro všechny typy spotřebičů, od spotřebičů na pevná paliva až po plynové kondenzační kotle.

Komínové průduchy, které budou použity k ventilacím, se vložkovat nemusí, vzhledem k možným netěsnostem komínového zdiva se to však doporučuje. V ceně je vyfrézování komínového průduchu na potřebný nebo požadovaný průměr včetně vybourání a zazdění případných montážních otvorů.

Požadavky na zajištění pracoviště pro frézování komínů:

 • komín musí být průchozí – po dohodě může za úplatu zajistit naše kominická firma,
 • musí být zajištěn přístup ke komínu shora,
 • všechny místnosti v domě, jimiž prochází frézované komínové těleso musí být po dobu frézování přístupné,
 • komín nesmí být lomený v úhlech větších než 15 stupňů (při větších úhlech je nutno v místě zlomu vybourat montážní otvor – zajistí naše kominická firma),
 • zákazník bere na vědomí, že při práci se může uvnitř objektu prášit a objekt podle toho zajistí.