Havárie komínů

Kominictví Körösi Josef z Fulneku zajišťuje rychlé řešení při haváriích komínů.​

K narušení komínů dochází nejčastěji při vyhoření sazí u tuhých a kapalných paliv. Při vyhoření vzniká v komíně teplota přes 1000°C a  vysoký tlak v jehož důsledku dochází k narušení komínového zdiva. Pokud je narušeno zdivo v půdním prostoru může dojít k požáru.

U plynných paliv dochází k oxidaci starých hliníkových vložek a následně k jejich zborcení do ​​komínového průduchu, čímž komín ztrácí funkčnost. To je způsobeno tím, že spotřebiče v dnešní době jsou přizpůsobeny menší spotřebě a tím pádem mají větší nároky na odvod spalin a kondenzátu.

Naše firma Vám nabízí posouzení takto poškozeného komínu, návrh řešení a následnou realizaci navržených prací. Součástí provedeného díla je vypracování konečné revizní zprávy. V případě, že je stavba pojištěna, vypracujeme Vám revizní a technickou zprávu pro pojišťovnu.