Vložkování komínů na tuhá, kapalná a plynná paliva. Komínové nástavce a kouřovody.

Firma Körösi Josef – Kominictví z Fulneku provádí vložkování komínů na tuhá, kapalná a plynná paliva.

PAMATUJTE,

že bezpečnost a zdraví Vás i Vašich nejbližších je nejen Vaším, ale i naším cílem. Díky úzké specializaci naší kominické firmy Vám můžeme nabídnout komplexní služby, což v praxi znamená, že pro Vás a Váš dům nabízíme návrh a provedení rekonstrukce komínů, připojení spotřebiče ke komínovému průduchu (provedení kouřovodu) a konečnou revizi. To vše včetně zednických a souvisejících prací.

Jednovrstvé komíny

Vložkování jednovrstvých komínů je nejpoužívanější způsob rekonstrukce komínů před připojením spotřebiče na kouřovou cestu. Moderní spotřebiče na všechny druhy paliv kladou vysoké nároky na odtah spalin. Zejména nenasákavost, odolnost vůči vlhkosti a nízké teploty spalin hrají velkou roli při určování vhodného materiálu pro komínovou vložku. Záruky bezpečnosti a kvality instalovaných materiálů Vám zaručí vysoký a dlouhodobý účinek vložených finančních prostředků.

Pečlivě sledujeme vývoj tepelné techniky a nových technologií. Jako odborná kominická firma jsme schopni Vám instalovat nejnovější materiály používané v komínových systémech.

Jednovrstvý kovový komínový systém se používá zejména pro obnovu stávajících zděných komínů na komíny vícevrstvé – tj. osazení komínové vložky a tvarovek vytváří průduch vícevrstvého komína, komínovým pláštěm je zdivo a izolací je vzduchová dilatace. Komínové vložky a jednovrstvé segmentové prvky komínového systému se využívají pro montáž kouřovodů, sloužící jako odtah spalin od spotřebičů paliv na plynná, kapalná a tuhá paliva.

Keramika – šamotové komínové vložky:

Ukázka stavebních dílů SCHIEDEL
Ukázka stavebních dílů SCHIEDEL
Při naší práci používáme komínové vložky firmy SCHIEDEL, a.s.

Keramické – šamotové vložky

KERANOVA– tenkostěnné keramické komínové vložky se zárukou 30 let.

UNI (UNISAN) – klasické šamotové komínové vložky. V případě jejich použití při provádění rekonstrukcí poskytuje výrobce záruku 10 let.

Umělá hmota PROGAS a PROGASFLEX:

Tyto komínové vložky jsou zvlášť vhodné pro odtah spalin od kondenzačních kotlů na plynná paliva. Jsou vyrobeny z PVDF (polyvinylfluorid) a díky svým vlastnostem jsou používány i ve vysoce agresivním prostředí.

Kovové komínové vložky:

Podle ustanovení zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky jsou pro vložkování komínů kovovými vložkami závazně určeny druhy a tloušťky materiálů, které je možno pro spotřebiče na dané druhy paliv použít. Každý materiál má svůj účel a je ho možno použít pro přesně určené spotřebiče.

Třívrstvý komínový systém:

1. Spojování

Schéma třívrstvého komínového systému
Schéma třívrstvého 
komínového systému
Systém je proveden tzv. „po vodě“ tj., že vznikající kondenzát ze spalin uvnitř komína a dešťová voda z venku nemůžou pronikat do izolační vrstvy, která tím pádem nevlhne a uchovává si izolační vlastnosti. Pro zpevnění a statické zajištění je každý spoj fixován vnější sponou, která je automaticky součástí každého prvku tvořící spalinovou cestu.

2. Vnější plášť

Vnější plášť je proveden z ušlechtilé nerez oceli (1.4301) o síle materiálu 0,6 mm. Další variantou pláště je aluxovaný hliník dle barvy fasády nebo střešní krytiny.

3. Vnitřní vložka

V roztaženém hrdle je vytvarovaná drážka pro silikonové těsnění. Systém je proveden tak, že každá vložka dilatuje zvlášť a hmotnost komínového tělesa se do vynášecích prvků přenáší jenom vnějším pláštěm. To znamená, že u dlouhých komínů nedochází k extrémnímu pohybu vložky vlivem změny teploty uvnitř komína. Vnitřní vložka je s vnějším pláštěm spojena pouze bodově, takže tepelné mosty jsou zanedbatelné.

4. Tepelná izolace

Tepelná izolace sestává z vysoko jakostního minerálního vlákna (tloušťka 25 nebo 50 mm) s objemovou hmotností min. 100 kg/m3.

Komíny se doporučují vyvložkovat v případě, když komínový průduch neodpovídá platným předpisům, když se přechází na jiný druh paliva nebo když kondenzát proniká do stěn komínového tělesa a v místnosti je cítit zápach spalin.

Komínové nástavce

Kom
Nástavec komínu z třívrstvého 
nerezového systému.
Naše kominická firma dodává a realizuje komínové nástavce z třívrstvých nerezových systémů, které se používají jednak pro vyřešení problémů komínů s nedostatečnou účinnou výškou (které jsou umístěny například daleko od hřebenu střechy nebo blízko vyšších objektů, u nízkých objektů, kde komín musí mít vzhledem k použitému spotřebiči určitou účinnou výšku, výrazně převyšující objekt apod.) nebo tam, kde je jejich použití vyvoláno architektonickými požadavky.

Kombinace univerzálního keramického komína s mimořádně dlouhou životností, uvnitř budovy, a subtilního třívrstvého nerezového nástavce nad střechou je potom ideálním řešením.

Kouřovody

Naše kominická firma provádí jednovrstvé i třívrstvé (tepelně izolované) kouřovody, jednoduché i společné (pro více spotřebičů) z materiálů hliník i nerez. Kouřovody vždy odpovídají požadavkům ČSN 734201:2002. Výhodou je plynulá návaznost dodávky kouřovodu na vložkování komínu nebo dodávku komínu, čímž se zkracuje čas do spuštění spotřebiče.