Plánované a povinné revize komínů

Revize kouřových cest

Firma Körösi Josef – Kominictví z Fulneku provádí revize komínů a kouřových cest jak u nové výstavby, tak periodické revize stávajících objektů. Databáze našich zákazníků je zárukou, že revize budou provedeny v termínech vyplývajících ze zákona. Součástí revizní zprávy jsou upozornění na závady a náměty na zlepšení hospodárnosti provozu spotřebičů.

Revize a kontroly

Naše firma vlastní veškeré doklady pro provádění revizí komínů a kouřových cest a chceme Vám provádění této činnosti nabídnout. Po dohodě s Vámi provedeme revize komínů a kouřových cest, případně odstraníme zjištěné závady. V případě, že máme se zákazníkem trvalou smlouvu provádíme prohlídky pravidelně v intervalech, které jsou dány zákonem. Odpadne Vám tak starost o tuto povinnost.

MPSV ČR nám na základě provedené zkoušky vydalo osvědčení – Revizní technik komínů